HAPPY WOMEN’S DAY !!! 20/10

Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng thật vui và ý nghĩa, các bạn nhỏ tại trường mầm non Ngôi nhà Hoa Mặt Trời […]

Chương trình học nhà trẻ 24-36 tháng tuổi

Chương trình học mẫu giáo cho trẻ em từ 24-36 tháng tuổi tại Hoa Mặt Trời sẽ chú trọng phát triển, nâng cao cho các bé về mọi mặt từ thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm đến kỹ năng xã hội, thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi.