Và đây là sản phẩm cho ngày lễ Halloween sắp tới của các bé lớp Mẫu giáo trường MN Ngôi nhà Hoa Mặt Trời đây ạ.